Missie / Visie

Missie

Veilig

We creëren voor de kinderen een veilige omgeving om te sporten en bewegen bij onze Sport-BSO. We zullen met vaste en vertrouwde gezichten werken en ouders kunnen hun kinderen met een gerust hart bij ons achterlaten. 

Sportief

Onze Sport-BSO is uiteraard sportief, onze pedagogische medewerkers zijn sportief en de organisatie Teamplayers is sportief. Dit stralen we uit en dragen we dan ook graag over aan de kinderen. De sport- en spelactiviteiten die we aanbieden zullen sportief zijn doordat er bewogen wordt, maar worden ook op een sportieve manier gespeeld en gegeven. 

Respectvol

Bij Sport-BSO Teamplayers gaan we respectvol met elkaar om. We hebben normen en waarden die we nastreven en ieder kind krijgt aandacht op een respectvolle manier. Kinderen gaan dan ook respectvol en gemoedelijk met elkaar om op de Sport-BSO en hier zullen we dan ook extra op letten. 

Plezier

Plezier staat voorop bij Sport-BSO Teamplayers. Het moet een feest zijn voor kinderen om bij ons te komen na schooltijd. Mede door het invoeren van verschillende thema’s zal er niet alleen plezier gemaakt worden door middel van sport en bewegen, maar ook tijdens andere activiteiten zal dit centraal staan. 

Participerend/samenwerkend

Sport-BSO Teamplayers staat ook voor participeren en samenwerken. Niet alleen voor de kinderen, maar ook in combinatie met ouders en andere (lokale) partijen waar wij in brede zin mee willen samenwerken tijdens onze projecten en activiteiten. 

visie

We willen met Sport-BSO Teamplayers een plek creëren waar kinderen zichzelf kunnen zijn en waar ze na schooltijd hun energie kwijt kunnen, maar tegelijkertijd ook even lekker kunnen ontspannen. Dit doen we door uitdagende sport- en spelactiviteiten aan te bieden. Wij geloven in de positieve effecten die sporten en bewegen met zich meebrengen. Niet alleen is het goed voor je lichaam en brein, maar zorgt het er tevens ook voor dat kinderen spelenderwijs leren omgaan met hun emoties.

We vinden het belangrijk dat kinderen leren om door te zetten en niet te snel op te geven. Dit proberen we te bewerkstelligen door de kinderen positief en enthousiast te benaderen. Hierbij is er ruimte voor complimenten en werken we vooral vanuit de goede en positieve punten van de kinderen. Er is bij ons ruimte voor ieder individu om zichzelf te zijn en zich op zijn of haar eigen manier te ontwikkelen.  

Doelstellingen:

  • Ontwikkelen van de bewegingsvaardigheid van kinderen.
  • Bijdragen aan de sociale ontwikkeling door sport en spel.
  • Vergroten van het zelfvertrouwen.
  • Bijdragen aan een gezonde en actieve leefstijl.
  • Bijdragen aan de algemene ontwikkeling van het kind door sport en bewegen.
  • Kinderen kennis laten maken met een grote variatie aan sport- en bewegingsvormen.
  • Bijdragen aan de schoolprestaties van kinderen door middel van (extra) huiswerkbegeleiding. 
× Hoe kan ik je helpen?